Regeringen har nu beslutat att ersätta forskningsfartyget Argos som togs ur drift 2011 och därmed tillgodose Sveriges behov av fartygsresurser för miljöövervakning och datainsamling för fisket på lång sikt. Sveriges lantbruksuniversitet ska stå som ägare och ansvara för upphandlingen av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. Sjöfartsverket kommer att vara ansvariga för drift och underhåll av fartyget.