Att tumlare och andra tandvalar kan lokalisera fisk på långt håll genom att sända ut ljud är väl känt. Men hur fungerar detta på nära håll, när bytet just ska till att fångas? Danska forskare har upptäckt att de kan ändra på bredden på strålen av ljud. För att kunna finlira nära bytet breddas strålen, så att tumlaren inte riskerar att förlora sitt byte ur "sikte".