Bara knappt hälften av den svenska delen av östersjön är sjömätt med moderna metoder. Men för handelsjöfartens skull ska ytterligare 100.000 kvadratkilometer, en fjärdedel av östersjön, mätas upp. FAMOS är ett nytt samarbetsprojekt för den fortsatta sjömätningen av östersjön. Sex länder kring östersjön samarbetar under svensk ledning. Målet är att alla de områden som handelssjöfarten trafikerar ska vara sjömätta till 2020.