Närmare 1,1 miljoner kvadratkilometer havsis har försvunnit i jämförelse med medelvärden från perioden 1981 till 2010. En ny studie visar också att havsisen i Arktis har minskat med närmare 65 procent i tjocklek sedan 1975. Detta är en betydligt högre siffra än vad som tidigare rapporterats.