Nu ska det tas krafttag för att minska näringstillförseln till östersjön. Det nystartade projektet NutriTrade har som mål att skapa världens första plattform för handel med näringsutsläpp avsedd för havsområden. Projektet är av stor vikt för hela östersjöregionen, och har nominerats till ett av EU:s ”Flagships project” inom EU:s strategi för östersjöregionen.