SMHI konstaterar att årets isutbredning är den minsta sedan början av andra världskriget, och sannolikt ända sedan 1900. årets maximala isutbredning inträffade 24 januari och var endast 45 000 kvadratkilometer. Intressant med denna vintern är att den har bevisat att Bottenviken inte alltid blir täckt av is, något som nästan varit en självklarhet.