Det är extremt ovanligt i djurvärlden att leva långt efter det att man har slutat att reproducera sig. Utöver människan är det bara är valhonor som gör det. Brittiska forskare visar nu att det kan finnas en evolutionär fördel med att äldre valhonor lever vidare. Under sitt långa liv har de samlat på sig värdefull information om var flocken kan hitta mat. Tack vare sin livserfarenhet kan de vägleda gruppen till goda fiskevatten, och på så vis öka gruppens överlevnad.