Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger nej till en ansökan om att bygga 300 vindkraftverk på Södra Midsjöbankarna, söder om öland. Området har visat sig vara särskilt viktigt för östersjöns utrotningshotade tumlare, eftersom det är här de samlas under sommarmånaderna för att para sig och föda upp sina kalvar. "Generellt så anser vi att utbyggnaden av vindkraft är viktig ur miljösynpunkt och bör främjas. Men det måste ske så att det inte hotar höga naturvärden", säger Björn Sjöberg på HaV.