Norska miljödirektoratet har undersökt källorna till de stora mängder mikroplaster som finns i miljön. Däckslitage står för över hälften av de 8000 ton som har beräknats att årligen släppas ut i Norge. När det gäller avloppsvatten är kosmetika och andra hygienprodukter en stor källa.