Den första april blir det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. En undersökning bland båtägare visar dock att en majoritet av båtägarna kommer att fortsätta tömma i sjön. Skälet som uppges är att det fortfarande inte finns en tillräckligt uppbyggd struktur av tömningsstationer.