Enligt Havs- och vattenmyndigheten är många åtgärder på gång för att förbättra situationen för nordhavsräkan. Bland annat har man ökat kontrollen av fisket genom övervakning till sjöss och landningskontroll. Norska fiskare är på gång att utveckla ett fiskeredskap för att sortera ut småräkor. Norska, danska och svenska fiskare samarbetar nu för att utveckla detta redskap.