Antibiotikarester finns i avlopp från sjukhus, i rötslam och gödseltankar, och gör att resistenta bakterier utvecklas. Många forskare menar att icke-resistenta bakterier skulle kunna konkurrera ut resistenta om vi bara kunde få bort antibiotikan ur miljön. Men det gäller inte de resistenta bakterier som finns i avlopp, enligt Diarmaid Hughes, professor vid Uppsala universitet . De kommer inte att konkurreras ut även om antibiotikan försvinner.