Forskare har beräknat avfallsproduktionen i 192 kustnära länder, och kommit fram till att de gemensamt producerade cirka 275 miljoner ton plastavfall år 2010. Av detta var det mellan 5 och 13 miljoner ton som till slut hamnade i havet, och den siffran väntas nu tiofaldigas till år 2025 om inget görs för att hindra utvecklingen.