Fiskar bryr sig inte om landsgränser och reservatsgränser, utan flyttar ofta till olika områden under de olika faserna av sitt liv. Som ett skydd mot överfiske föreslår amerikanska forskare att rörliga reservat upprättas på internationellt vatten, och att reservatets geografiska gränser anpassas efter den fisk man vill skydda.