Att oljepriset faller kan i och för sig öka konsumtionen och slå undan benen för förnybara drivmedel. Men det låga priset gör också att oljebolagens intresse för mer svåråtkomliga områden, såsom Arktis, minskar. Exempelvis lägger Statoil ner sina planer på oljeutvinning i Arktis.