Amerikansk hummer är en främmande art i svenska vatten. Den kan sprida allvarliga sjukdomar och parasiter till både vår inhemska europeiska hummer och andra skaldjur. De amerikanska humrar som numera finns i svenska och norska vatten har importerats levande, och har antingen medvetet satts ut eller rymt från förvaring i havet. Nu tar SLU, Havsfiskelaboratoriet krafttag för att få bort den främmande hummern.