Reningsverken klarar idag inte av att rensa bort läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Under 2015 ska forskare genomföra ett försök med en ny metod för rening i full skala vid ett reningsverk utanför Uppsala. Målet är att få bort 95 procent av alla läkemedelsrester, i stället för 50 procent som i dag.