Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter. Dessutom vill man öka skyddet för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. Förslagen är nu ute på remiss hos andra myndigheter och intresseorganisationer.