FN:s medlemsländer har nu enats om att ett rättsligt bindande ramverk ska tas fram så att marina skyddade områden kan inrättas i öppna havsområden på internationellt vatten. Världsnaturfonden är en av de organisationer som drivit denna fråga, och välkomnar den nya överenskommelsen.