Sverige har åtagit sig att skydda 10 procent av våra havsområden, men i dag är den siffran bara drygt sex procent. Länsstyrelsen på Gotland vill gärna hjälpa till att förändra detta, och har fått 3,9 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att inventera lämpliga områden för marina reservat.