Det är dags att även mark- och miljödomstolen tar ansvar i klimatfrågan, och hänger med i debatten och rapporterna från de internationella klimatmötena. Då finns det inga skäl att stoppa vindkraftsparken i Hake fjord, menar marinekolog Thomas Dahlgren. Området är en redan störd miljö med närhet till industri och trafik. Forskning har inte heller kunnat påvisa att vindkraft medför några betydande effekter på den marina miljön.