Stora barriärrevet klassades som ett världsarv redan 1981, och nu överväger FN att inkludera det i listan över hotade världsarv. Enligt en ny studie beräknas täckningsgraden av koraller att hamna under tio procent vid en global uppvärmning på 1-2 grader. Detta anses få drastiska effekter på artsammansättningen.