Globalt finns ett ständigt ökande behov av sand som byggmaterial. Men sandbrytning har på många håll börjat leda till krympande stränder, hot mot djurlivet och störda grundvattenflöden. Enligt en FN-rapport från förra året använder vi människor idag dubbelt så mycket sand och grus i våra byggen som världens alla floder årligen spolar ut i haven.