Globalt sett råder det brist på fisk, flera fiskbestånd är kraftigt överfiskade och överdimensionerade fiskeflottor från västvärlden rör sig allt längre bort från sina hemmavatten. I Sverige, däremot, finns goda förutsättningar att öka fisket och konsumtionen av hållbart fångad fisk. Det anser Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet.