Planetetära gränser identifierar viktiga processer som styr jordens stabilitet. Det finns nio miljöförändringar som drivs på av oss människor. Ny forskning som publiceras i Science visar att fyra av dem nu överskridits. Det innebär stora risker för våra samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning. Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa.