SMHI rapporterar nu om sina observationer från sin nyss avslutade expedition i östersjön. Data bekräftar att salthalts- och syrenivåerna har höjts i södra östersjön, vilket kommer att förbättra förhållandena i områden med syrefria bottnar. Inflödet var hittills som störst i samband med stormen Egon den 11 januari. Då flödade mer än 100 000 kubikmeter per sekund in genom öresund, med en stark sydgående ström på 5-6 knop.