Kungliga Vetenskapsakademien meddelar att årets Crafoordpris går till genetikerna Tomoko Ohta vid Nationella institutet för genetik i Mishima i Japan och Richard Lewontin vid Harvarduniversitetet i USA. De har revolutionerat hur vi ser på genetiken. – De gjorde sina upptäckter på 1960- och 70-talen, men resultaten är mer aktuella i dag än någonsin, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.