En vetenskaplig studie visar att havsförsurningen inte bara påverkar mängden skaldjur utan även smaken på dem . I ett smaktest jämfördes räkor som odlats i försurad miljö med räkor som odlats i normal miljö, och testet gav oväntat tydliga resultat. Undersökningen har utförts vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.