Ett stort inflöde av salt och förhoppningsvis syrerikt vatten från Västerhavet till östersjön pågår sedan helgen. Det rapporterar både Svenska Yle och tyska Geomar. Det senaste kraftiga inflödet skedde år 2003, så det blir en välkommen julklapp för östersjön om lite av det gamla bottenvattnet byts ut!