Varmare vatten och mindre is kommer att få den viktiga vårblomningen att starta tidigare i en klimatpåverkad framtid. Växtplankton kommer dock delvis att förlora sin fundamentalt viktiga roll, och marina bakterier kommer istället att utgöra en allt större del av födovävens bas. Det är några av slutsatserna från det stora forskningsprogrammet EcoChange. Det blir ett mindre effektivt system, som i så fall kommer att producera betydligt mindre fisk.