Bristerna är stora när det gäller kryssningsfartygens miljöbelastning. Ett fartyg med 3 000 passagerare släpper i genomsnitt ut nästan 80 000 liter avloppsvatten per dag. Många fartyg har ålderdomlig teknik för avloppsrening, och släpper även ut stora mängder luftföroreningar och koldioxid.