Europeisk ål har minskat med mellan 95 och 99 procent sedan 1970-talet, och arten är rödlistad. Sedan maj 2007 är det förbjudet att fiska ål i havet och i större delen av svenska sötvattensområdena. Endast ett fåtal yrkesfiskare har dispens från förbudet. De får fiska åtta ton ål på 90 dagar varje år. Men enligt Henrik Svedäng, forskare på SLU, vore det allra bäst om fisket stängdes helt.