Numera finns det en hel del liten torsk i östersjön men väldigt få stora individer. Dessutom är fiskarna ofta i dålig kondition. – Det räcker inte att bara konstatera att torsken växer dåligt. Vi vill försöka förstå om den växer dåligt hela tiden eller bara i specifika stadier i livet, och i så fall varför, säger Anna Gårdmark från SLU, som inom projektet DEMO undersöker hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt. Viktig kunskap för en framtida ekosystembaserad förvaltning.