Inom EU krävs att vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. De senaste åren har information om hur våra vatten mår sammanställts, och man kan konstatera att det finns mycket kvar att förbättra. – Det är dags att vi slår hål på myten om att Sverige har väldigt bra vatten, säger Björn Lagerdahl på Vattenmyndigheten. Totalt beräknas kostnaden för de styrmedel som föreslås bli knappt tre miljarder för hela Sverige. Och priset för de konkreta åtgärderna beräknas bli drygt fyra miljarder årligen.