Bland naturolyckor är det översvämningar som kommer högst upp på listan när EU sammanställt nationella riskbilder, men i dagsläget vet ingen helt säkert hur till exempel kusterna påverkas. För att höja beredskapen inför framtida översvämningar behövs högupplösta och noggranna data om djupförhållandena i strandnära områden. Sjöfartsverket har nu fått i uppdrag att ta fram kostnadseffektiva metoder för att sjömäta på grunt vatten.