För första gången har forskare lyckats kartlägga delar av Antarktis havsistäcke underifrån. Genom att använda en självgående ubåt som scannar av undersidan med hjälp av sonar skapas en tredimensionell bild av isen. Havsistäcket i Antarktis tillväxer trots klimatförändringarna, och följer därigenom inte samma trend som Arktis, där havsisen minskar. Kartläggningen kommer förhoppningsvis att bidra till att förklara detta fenomen.