Genom ett storskaligt försök i Simrishamn testar IVL Svenska miljöinstitutet att rena avloppsvatten så att det i princip går att dricka. även läkemedelsrester renas bort, vilket är den största miljövinsten med projektet. Om projektet blir framgångsrikt har vi kommit ytterligare en bra bit längre mot vårt mål att göra om våra reningsverk till produktionsanläggningar för nyttigheter, säger östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.