SLU-forskare har utvecklat en ny metod för att få svar på varför överfiskade fiskpopulationer, till exempel torskbeståndet i östersjön, inte återhämtar sig trots att fisket minskat. Metoden går ut på att analysera tillväxtmönster under torskens olika livsstadier, för att se om utebliven återhämtning beror på brist av någon särskild typ av föda. Det kan till exempel handla om olika samspel mellan torsken och dess bytesdjur.