Första januari blir enligt redarna en ödesdag för svensk sjöfart. Då gäller av miljöskäl max 0,1 procent svavel i oljan som driver fartyget. Detta nya EU-direktiv gäller i särskilt känsliga och hårt trafikerade havsområden som östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen samt USA:s kustområden. Resten av EU får fram till 2020 ha 3,5 procent svavel i oljan, men därefter sänks det till 0,5 procent. Flera rederier och fartyg följer redan de nya riktlinjerna.