På SLU:s forskningsstation i älvkarleby pågår försök för att få reda på om fiskars lekbeteenden påverkas av läkemedel. De mängder läkemedel som testas i försöket motsvarar de koncentrationer som finns i vissa vattendrag. Främst är det ångestdämpande läkemedel som testas. Genom att studera fiskarnas lekbeteende så förväntar sig forskarna att upptäcka att läkemedel även i mycket små mängder kan få ekologiska konsekvenser.