Redan 2010 beslöt FN:s sjöfartsorganisation att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i östersjön från och med 2016, förutsatt att länderna före 2015 meddelat att de har kapacitet att klara detta. Men Polen, Tyskland och Ryssland har meddelat att de inte är beredda att förbjuda dumpning av toalettavfall till havs. Bedrövligt, anser Världsnaturfonden.