För fem år sedan infördes möjligheten att överlåta fiskerättigheter i det pelagiska fisket. Den 1 oktober 2014 ändrades Sveriges fiskelag så att regeringen kan införa köp- och säljbara fiskerättigheter i alla svenska fisken. åsikterna skiljer sig om huruvida denna förändring kommer att vara av godo för ett långsiktigt hållbart kustfiske, eller rentav gynna monsterfartygen. Forskare påpekar att att småskalighet inte är en garanti för hållbarhet.