Kring Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta är harmlösa för miljön men en del utgör ett potentiellt miljöhot. Kustbevakningen arbetar nu tillsammans med andra myndigheter och experter med att specialstudera en handfull miljöfarliga vrak för att ta fram arbetssätt och åtgärder som ska minska miljöriskerna.