Från och med nästa år måste alla fartyg som trafikerar i östersjöområdet använda ett mer miljövänlig bränsle med lägre svavelhalt. Det miljövänliga bränslet är så dyrt att rederibranschen tror att gods istället kommer att transporteras på vägarna. Isåfall kommer den positiva miljöeffekten att utebli.