Regeringens budgetproposition innehåller som tidigare utlovats en viss förstärkning av medlen till havs- och vattenmiljön. 75 miljoner kronor avsätts för förbättringar på området och ytterligare 75 miljoner kronor för miljöövervakning. Fler marina reservat ska inrättas och fiskebestånden ska nyttjas på ett hållbart sätt. Farliga kemikalier i vardagsprodukter ska fasas ut och fokus ska vara på kemikaliegrupper istället för enstaka ämnen.