EU-kommissionen har utvärderat medlemsländernas åtgärder för att skydda ålen. Rapporteringen från medlemsländerna är dock så bristfällig att man inte kan göra en ordentlig utvärdering. En stor besvikelse, säger Naturskyddsföreningen. Vi hade hoppats på att kommissionen skulle våga föreslå nödvändiga förbättringar av planen. Nu är bollen tillbaka hos regeringen. Att Sverige tillåter ett riktat fiske på en akut hotad art är en skam för ett land som säger sig vilja ha ett ekologiskt hållbart fiske.