Fler och fler forskare intresserar sig för mikroskräpet och vill ta reda på hur mycket som finns, varifrån det kommer och hur farligt det är för djuren i havet. Men fortfarande vet vi väldigt lite om vad det här får för konsekvenser för djur och människor. I programmet är flera olika forskare som fokuserat på dessa frågor med.