I Havets Hus akvarier finns två olika bläckfiskarter som saknar svenska artnamn. På latin heter de Sepia officinalis och Eledone cirrhosa. Självklart ska det finnas svenska namn på dessa fantastiska djur. Nu finns en historisk möjlighet att föreslå namn för dessa arter. Havets Hus kommer tillsammans med ArtDatabanken (SLU)och Naturhistoriska muséet i Göteborg att välja en vinnande kandidat efter jul.