Många dricksvattentäkter i Sverige är förorenade med extremt långlivade och giftiga kemikalier, med samlingsnamnet PFAS. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har påpekat att detta är ett allvarligt problem för hälsa och miljö. Det är inget mindre än en miljöskandal av historiska mått, skriver flera professorer i Svenska Dagbladets Brännpunkt.