Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3, som arbetat i Arktiska oceanen under 100 dagar, går nu mot sitt slut. Sedan väntar ett intensivt arbete med att utvärdera alla data. Materialet kommer att kunna ge nya perspektiv på den arktiska havsisens utvecklingshistoria och gashydraters stabilitet längs de arktiska kontinentalsocklarna, säger Martin Jakobsson, professor vid Stockholms universitet.